Personīgi. Ēdiens.

Ēdiens ir pamatvajadzība, tik pierasta, ka esam aizmirsuši par to pat domāt. Bieži ikdienā neizdodas iedziļināties pārtikas produktu stāstā – to tapšanas procesā, to ceļā pie mums, un tajā, kā ēdiens, kuru izvēlamies, ietekmēs mūsu veselību, dzīves kvalitāti un jā, mūsu nākotni.

Kā liecina pētījumi, gandrīz puse cilvēku radītās ietekmes uz vidi ir tieši vai netieši saistīti ar pārtikas preču ražošanu, transportu, uzglabāšanu, izplatīšanu, patēriņu un utilizāciju.

Un pārtikas patēriņš veido lielāko daļu no kopējās Latvijas iedzīvotāju patēriņa ekopēdas nospieduma - 42%

Tādēļ, pateicoties Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstam, Latvijas Zemes draugi, sadarbībā ar Tiešās pirkšanas kustību īsteno kampaņu Personīgi. Ēdiens. kuras laikā pastāstīsim par pārtikas ceļu pie mums, tās ietekmi uz vidi un mūsu personīgo iesaisti tās izvēlē.

Lai praksē viecinātu tieši videi draudzīgas pārtikas lietošanu, kampaņas ietvaros piedāvāsim iepazīt Tiešo pirkšanu darbībā - Lielpasūtījumā, 20. septembrī, Rīgā. Kā veidot savu pulciņu, apmeklējot kādu no semināriem, kuri notiks no septembra līdz novembrim, piecās Latvijas pilsētās.

Latvijas Vides aizsardzibas fonds

Projekts „Publiskā kampaņa «Atbildīgs pārtikas patēriņš»” tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.