Atrodi domubiedrus, ar kuriem vēlies izveidot Tiešās pirkšanas pulciņu. Kopīgi apziniet pulciņa darbības principus un katra dalībnieka iespējas piedalīties. Darbojas visi!

Darba virsmas adrese: virtuve.tiesapirksana.lv

Te darāmo darbiņu saraksts, lai nodrošinātu pulciņa darbību:

1. SOLIS

Atrodi pietiekami lielu telpu, kurā regulāri var atrasties vairāki cilvēki, ir vieta produktu kastu novietošanai, un ir brīvi pieejams arī ledusskapis

Ja nepieciešams, vienojaties grupā par regulāru ikmēneša biedru naudas apjomu elektrības vai simboliskas īres apmaksai.

2. SOLIS

Meklē Tiešās pirkšanas grupai vistuvākos Latvijas bio zemniekus un piedāvā viņiem kļūt par jūsu pulciņa regulārajiem piegādātājiem!

Pārtikas Veterinārā dienesta mājas lapā atrodams saimniecību saraksts.

Vai jautā kontaktinformāciju Latvijas Bioloģiskās Lauksaimniecības asociācijai

Aicini savu piegādātāju iesaistīt arī citus bio zemniekus, kas darbojas tajā pašā rajonā, tas samazinās piegādes izmaksas, un pulciņam būs plašāks produktu sortiments.

3. SOLIS

Vienojies ar zemniekiem par laiku vienu reizi nedēļā, kad piegāde iespējama visiem zemniekiem, un šis laiks ir izdevīgs arī pulciņa biedriem.

4. SOLIS

Vienojies ar zemniekiem par samaksas veidu.

Visērtākais veids – pulciņa biedri par saviem produktiem maksā tos saņemot un ievāktā nauda tiek nodota zemniekiem nākamajā piegādes reizē. Ja izvēlaties šo veidu – jāpadomā, kur noglabāt naudu līdz nākamai pasūtījuma reizei!

5. SOLIS

Izveido dežurantu grafiku ar iespēju pierakstīties dežūrām vairākus mēnešus uz priekšu. Grafikam ir jābūt brīvi pieejamam visiem jebkurā laikā un tajā jābut atrodama katra dežuranta kontaktinformācija.

Lai katru reizi veiksmīgi notiktu produktu pasūtīšana un saņemšana, nepieciešami šādi dežuranti (var mainīties ik reizi, kad notiek pasūtījums):

  • pasūtījuma dežurants – pirms pasūtījuma sazinās ar zemniekiem, noskaidro jaunumus un sagatavo jauno produktu piedāvājumu pulciņa biedriem
  • šķirošanas dežurants - šķiro uz vietas atvestos produktus
  • izsniegšanas dežurants - izsniedz produktus un iekasē naudu no pulciņa biedriem

Lai Tiešās pirkšanas pulciņš darbotos pilnvērtīgi, to nodrošina:

  • organizatoriskais dežurants - organizē braucienus un talkas pie zemniekiem, pulciņa sanāksmes un ballītes
  • saimnieciskais dežurants – atbild par jebkuriem saimnieciskiem jautājumiem, kas skar pulciņa darbību (biedru naudas, elektrības samaksa, telpu īre, grozu vai kastu iegāde u.c.)
  • taras dežurants – nodrošina tīru tukšo burciņu atgriešanos pie zemniekiem.

6. SOLIS

Apkopo zemnieku piedāvājumu tabulā, kuru ir ērti izsūtīt pulciņa biedriem pasūtījuma veikšanai un kurā iespējams ierakstīt summu un aprēķināt izmaksas.

Varat izmantot google doc. piedāvātās tabulas, kuras ērti pieejamas visiem gmail lietotājiem.

7. SOLIS

Vienojaties savstarpēji par produktu novietošanas veidu līdz pasūtījuma saņemšanai.

Ērtākais veids - vienādas kastes vai grozi, kurus iespējams ērti salikt vienu otrā pēc pasūtījumu izsniegšanas.

8. SOLIS

Organizējiet pirmo pasūtījumu, kā produktu degustāciju un iespēju iepazīties ar zemniekiem un arī pārējiem pulciņa biedriem!

Lai draudzīga un priecīga grupa!